Media-mania.nl

Media-mania is een evenement dat lesmateriaal, kennis en begeleiding biedt binnen een digitale leeromgeving voor basisscholen. Media-mania biedt ruimte aan leerlingen om te experimenteren met multimedia en zet op een speelse en creatieve manier de computer in bij het leren. De thema’s van de projecten zijn gerelateerd aan kunst, cultuur en vakinhouden voor de midden- en bovenbouw.


Media-mania is een initiatief van Tamara Ackermans, voortgevloeid uit haar eindassessment voor de PABO Hogeschool Rotterdam (2006). Zij heeft zich in dit eindassessment gericht op de didactiek en het creatief gebruik en toepassen van ICT in het basisonderwijs. Zij werkt sinds 1998 bij Ranj, serious games. Ranj maakt voornamelijk educatieve en informatieve spellen. Veel van deze projecten zijn op kinderen en jongeren gericht. Ook ontwikkelt ze sinds begin 2008 het curriculum multimedia 'Media-mania in de klas!' voor groep 5 t/m 8 voor Regiepunt - uitvoerders van onderwijsinnovatie.

Wat kunnen scholen ermee?

Er is op dit moment veel behoefte aan vakintegrerende ICT-toepassingen. Gebrek aan geld, tijd, kennis en middelen weerhouden basisscholen om computeronderwijs binnen hun curriculum op te nemen. Door het project 'media-mania in de klas!' kunnen basisscholen multimedia in hun school halen. Media-mania kost hen een aantal uur in de week voor een bepaalde periode. De projecten zijn ontwikkeld voor de bovenbouw, groep 5 t/m 8.

Doelstellingen


Media-mania in de klas! wil het creatieve gebruik van digitale media op basisscholen stimuleren. Kerndoelen zijn mediawijsheid en de visuele, digitale geletterdheid.

Projectonderwijs

Media-mania is voornamelijk gericht op thema- of projectonderwijs. Alle vakinhouden kunnen op deze manier verbonden worden, het thema geeft kinderen een betekenisvolle context. Projectonderwijs bestaat uit een opdracht of een serie opdrachten rondom een thema dat dichtbij leerlingen staat, de opdracht is probleemstellend en kent een duidelijk omschreven eindresultaat. Leerlingen werken gedurende langere tijd zelfstandig en in groepsverband, onderzoekend, actief en doelgericht aan dit eindresultaat. 

Contactinformatie

Tamara Ackermans
06-12842949
tamara @ media-mania.nl


Links

www.splitscreen.nl
www.ranj.nl
www.apple.nl
www.acishw.nl

 
  Clip-it! Clip-it! Clipt-it!